Digital

Digital handel är den välkända och mest populära formen av handel med binära optioner. Med hjälp av marknadsvärde måste handlare avgöra om priset på en option stiger eller faller innan det förutbestämda utgångsvärdet.

När en handlare går med i en “call”-option avgör denne att priset på den valda tillgången vid utgångstiden kommer att bli högre än värdet var när handlaren gick med.

Ett exempel: Given tid på 13:00 och det förutbestämda utgångsvärdet 13:30 och marknadspriset på guld på 1 200 $. Om handlaren har anledning att tro att priset blir högre än 1 200 $ klockan 13:30 görs en call-option.

När en handlare går med i en “put”-option avgör denne att priset på den valda tillgången kommer att vara lägre än ingångsvärdet vid utgångstiden.

Ett exempel: Given tid på 13:00 och det förutbestämda utgångsvärdet 13:30 och marknadspriset på guld på 1 200 $. Om handlaren har anledning att tro att priset blir lägre än 1 200 $ klockan 13:30 görs en put-option.

Vid handel med valutor i “Digitalt” läge är alternativen, “Stäng” respektive “Förläng” tillgängliga med början 5 minuter efter att handeln inletts och fram till 10 minuter före den upphör (handelsverktyg är inte tillgängliga vid handel med aktier, varor och kurser).